CULTURE MAGAZINE

Knihy
Julian Schnabel

Originální název
K
Obálka knihy - "Julian Schnabel"
Foto: Taschen Verlag
Obálka knihy – „Julian Schnabel“
Foto: Taschen Verlag
POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK
0:00  /  0:00

Vesmír Juliana Schnabela

Nejnovější publikace nakladatelství Taschen Verlag o malíři a filmovém režisérovi Julianu Schnabelovi, kterou editovali Hans Werner Holzwarth a Louise Kugelberg, začíná neobvykle. Obsáhlá monografie začíná velmi osobním a emotivním příspěvkem Laurie Andersonové, Schnabelovy dlouholeté blízké přítelkyně. Tento netradiční přístup nabízí čtenáři jedinečný a intimní vhled do Schnabelova světa a zvláštním způsobem odhaluje složitost jeho osobnosti. Andersonova pronikavá slova vytvářejí hluboké spojení se čtenářem a zdůrazňují Schnabelovo významné postavení na současné umělecké scéně. Tento přístup rozšiřuje perspektivu nad rámec pouhého pohledu na umění a umožňuje uchopit hloubku a význam Schnabelova díla v širším kontextu.

Pohled do interiéru -  "Julian Schnabel"
Foto: Taschen Verlag
Pohled do interiéru – „Julian Schnabel“
Foto: Taschen Verlag

Umělecký portrét v textech

Kniha je však mnohem víc než jen sbírkou umělcových děl. Kromě hlubokého textu Laurie Andersonové obsahuje řadu dalších fundovaných příspěvků, které zasazují Schnabelovo umělecké dílo do širšího kulturního a osobního kontextu. Vynikající je příspěvek Daniela Kehlmanna, který se svou obvyklou analytickou ostrostí proniká do Schnabelova díla a prokazuje svůj talent překračovat tradiční hranice výkladu umění. Kehlmannovy analýzy otevírají nové pohledy na rozmanité formy uměleckého vyjádření, které Schnabel zkoumal, a jsou tak nepostradatelné pro hlubší pochopení jeho role a vlivu na současnou uměleckou scénu. Texty tak významně přispívají ke komplexnímu zhodnocení vlivu Schnabelova díla.

Pohled do interiéru -  "Julian Schnabel"
Foto: Taschen Verlag
Pohled do interiéru – „Julian Schnabel“
Foto: Taschen Verlag

Schnabelovo životní dílo

Kniha navíc fundovaně představuje celoživotní dílo Juliana Schnabela, a přesahuje tak pouhý výčet jeho prací. Vede čtenáře na cestu různými etapami jeho umělecké kariéry, od jeho začátků jako mladého rebelujícího umělce až po jeho současné postavení jedné z nejvlivnějších osobností moderního umění. Každá kapitola je věnována jinému aspektu jeho tvorby, od malířství a sochařství až po jeho významný přínos jako filmového režiséra. Publikace rovněž osvětluje, jak Schnabelovy židovské kořeny a jeho rozsáhlé cesty po Evropě ovlivnily jeho tvorbu, a poskytuje tak ucelený pohled na osobní a historické souvislosti, které formovaly jeho tvorbu.

Pohled do interiéru -  "Julian Schnabel"
Foto: Taschen Verlag
Pohled do interiéru – „Julian Schnabel“
Foto: Taschen Verlag

Povinnost pro milovníky umění

Kniha „Julian Schnabel“ z nakladatelství Taschen Verlag je nezbytnou četbou pro každého, kdo se zajímá o Schnabelovo dílo nebo o současné umění obecně. Je to více než jen pocta významnému umělci, je to svědectví o neustále se obnovující síle umění. Kombinace inspirativních obrazů a hlubokých textů činí z této knihy nezbytnou součást každé umělecké sbírky. Nakladatelství Taschen Verlag představuje více než padesátiletou tvorbu Juliana Schnabela s velkou pečlivostí a smyslem pro detail. Kniha tak nejen otevírá okno do světa výjimečného umělce, ale slouží také jako zrcadlo, které odráží rozmanitost a složitost lidské zkušenosti v umění.

Data

NázevJulian Schnabel (Originální název)
VydavatelHans Werner Holzwarth, Louise Kugelberg
AutořiLaurie Anderson, Éric de Chassey, Bonnie Clearwater, Max Hollein, Donatien Grau, Daniel Kehlmann
NakladatelstvíTaschen Verlag
VazbaV pevné vazbě
Stránky572 str., s četnými ilustracemi.
JazykNěmčina, Angličtina, Francouzština
Rozměry25 x 33.4 cm
ISBN383659630X
Cena75 €

Další informace

Další informace o knize „Julian Schnabel“ (EN) (Inzerce) naleznete na stránkách nakladatelství Taschen Verlag.

Compliance

The book was kindly made available to us by the publisher. The presentation and rating of HYPERMADE remains independent of this and is based solely on the content of the book.

CULTURE MAGAZINE
Platforma pro správu souhlasů od Real Cookie Banneru