CULTURE MAGAZINE

Knihy
Workers – An Archaeology of the Industrial Age

Dělníci - archeologie průmyslového věku
K
Obálka knihy - Sebastião Salgado "Workers"
© Taschen Verlag
Obálka knihy – Sebastião Salgado „Workers“
© Taschen Verlag
POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK
0:00  /  0:00

Sociální cena pokroku

V moderní průmyslové společnosti, která se vyznačuje technologickým pokrokem a materiálním dostatkem, jsou lidé vystaveni neustálému přílivu informací, což často vede k osobní izolaci a citové prázdnotě. V době Instagramu & Co. se fotografie také stala pomíjivým prostředkem komunikace a vzdálila se svému původnímu úkolu zachycovat realitu v její nezkreslené podobě. Na nesčetných snímcích je znovu a znovu konstruována estetická iluze dokonalého světa, jen aby se dočasně potlačil pocit sociálního odcizení.

Trapani, Sicílie, Itálie, 1991
© Sebastião Salgado
Trapani, Sicílie, Itálie, 1991
© Sebastião Salgado

Kronikář zapomenutých

Práce brazilského fotografa Sebastião Salgada zdaleka nezachycuje jen každodenní život dělnické třídy, kterou obdivuje. Bývalý ekonom nahlíží hluboko do strojovny moderních společností a neúprosně ukazuje tvrdé, často upocené pracovní podmínky na spodní hranici společnosti. Líčením jejich těžkého života navrací bezejmenným lidem na celém světě důstojnost, o kterou je moderní svět práce připravil, a zdůrazňuje jejich nepostradatelný podíl na zdánlivě samozřejmé prosperitě průmyslového věku.

Gdaňsk, Polsko, 1990
© Sebastião Salgado
Gdaňsk, Polsko, 1990
© Sebastião Salgado

Salgadova skrytá zpráva

Kniha „Workers“ Sebastião Salgado, kterou vydalo nakladatelství Taschen Verlag, je poctou Salgadově desetileté tvorbě, která je zachycena na mnoha černobílých fotografiích na 400 stranách. Fotografie jsou jako sirény, které nic netušícího diváka zpočátku uchvátí svou bezprostřední krásou, aby ho pak zcela nepřipraveného konfrontovaly se svým skutečným, brutálním poselstvím. Vyprávějí o strádání a bídě těžké fyzické práce, o vykořisťování a novodobém otroctví, na které se v mnoha částech dnešního průmyslového světa zcela zapomnělo, a v dialogu beze slov nás vyzývají, abychom si uvědomili nepříjemnou pravdu, která se skrývá za naším vlastním blahobytem.

Chittagong, Bangladéš, 1989
© Sebastião Salgado
Chittagong, Bangladéš, 1989
© Sebastião Salgado

Salgadův odkaz

Za svůj přínos fotografii a angažovanost v sociálních a environmentálních otázkách získal Sebastião Salgado řadu ocenění, včetně Ceny Oskara Barnacka udělované nadací World Press Photo. Jeho jedinečná práce nejen obohatila fotografii jako dokumentární médium, ale také dala hlas těm, kteří by jinak zůstali neviditelní. Salgadovým nadčasovým uměním je spojit fotografii s empatií a přirozeně tak inspirovat diváka k zamyšlení nad lidskou existencí a globálními křivdami.

Data

NázevWorkers – An Archaeology of the Industrial Age
(Dělníci – archeologie průmyslového věku – Překlad. Ed.)
VydavatelSebastião Salgado, Lélia Wanick
NakladatelstvíTaschen Verlag
VazbaV pevné vazbě
Stránky400 str., s četnými ilustracemi.
JazykAngličtina
Rozměry24.5 x 33 cm
ISBN3836596326
Cena80 €

Further information

Další informace o knize „Workers“ (Reklama) Sebastião Salgado najdete na stránkách nakladatelství Taschen Verlag.

Compliance

The book was kindly made available to us by the publisher. The presentation and rating of HYPERMADE remains independent of this and is based solely on the content of the book.

CULTURE MAGAZINE
Platforma pro správu souhlasů od Real Cookie Banneru