CULTURE MAGAZINE

Odtlačok

O

Informácie podľa § 5 DDG

HYPERMADE
Michael Janke
c/o Block Services
Stuttgarter Str. 106
70736 Fellbach (Nemecko)

Kontaktovať

Telefón: +49 5221 / 9500556
Telefax: +49 5221 / 9500557
E-Mail: info@hypermade.com

Identifikačné číslo pre daň z predaja

Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa § 27a zákona o dani z obratu:
324/5069/2579

Redakčne zodpovedné

Michael Janke
c/o Block Services
Stuttgarter Str. 106
70736 Fellbach (Nemecko)

Riešenie sporov v EÚ

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Našu e-mailovú adresu nájdete v právnom oznámení vyššie.

Riešenie spotrebiteľských sporov/ univerzálne rozhodcovské centrum

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

CULTURE MAGAZINE
Platforma na správu súhlasov od Real Cookie Banneru